Worldschool

Worldschool zorgt in Nederland voor de verbinding tussen middelbare school en wetenschap, bedrijfsleven en stichtingen.

Als stichting kun je een onderzoeksvoorstel indienen voor het gebied waarin je actief bent. De leerlingen voeren de onderzoeken uit en kunnen daarbij de hulp inroepen van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. ProjectsNow doet in 2016/2017 voor het derde achtereenvolgende jaar mee als opdrachtgever.

Leerlingen deden onderzoek naar:
1. De Barsha pomp, een pomp die water omhoog kan pompen met behulp van de kracht van het stromend water van een rivier.
2. De opvang van regenwater in het natte seizoen, voor gebruik in het droge seizoen.
3. Duurzame houtskoolproductie.

Voor de leerlingen vormen de onderzoeken een goede manier om begrip te kweken voor mensen die het minder goed hebben dan wij in de westerse wereld gewend zijn. Voor de opdrachtgevers kunnen onderzoeken waar ze zelf niet aan toe komen uitbesteden aan de leerlingen.