Hoe werken we

ProjectsNow werkt aan de duurzame verbetering van de levensomstandigheden van minder ontwikkelde gemeenschappen via scholing, gezondheidszorg en armoedebestrijding in de ruimste zin van het woord. 
Dit doen we samen met lokale partners. Heel concreet zijn we actief in twee dorpjes in Zuid-Zambia: Bbakasa en Namoomba.

In Bbakasa bouwden we klaslokalen en lerarenwoningen en knapten bestaande panden op. In Namoomba knapten we een kliniek op en bouwden er twee verplegerswoningen bij. Ook op andere manieren helpen we de bevolking in het gebied.

ProjectsNow is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit gepassioneerde onbetaalde vrijwilligers. We bieden altijd directe ondersteuning van projecten en zorgen dat elke euro die is gedoneerd daadwerkelijk aan het project wordt besteed. Kosten voor wervingsacties en andere zaken financieren we zelf.

Ieder jaar bezoeken we het gebied om contact te houden met de bevolking. Om het contact te vergemakkelijken, is er een development committee opgericht, die bestaat uit tien personen die een afvaardiging vormen van de hele gemeenschap. Zij stellen plannen voor en onze plannen voor het gebied leggen we aan hen voor. Zo bevorderen we eigenaarschap bij de lokale bevolking. Daarnaast investeren we in talent- en capaciteitsontwikkeling, volgens ons de sleutel tot zelfbeschikking.

ProjectsNow bestaat uit een kerngroep van tien personen (inclusief de bestuursleden) die regelmatig samenkomen. De beslissingen over projecten worden in principe via consensus binnen deze kerngroep genomen. Alle beslissingen worden gedocumenteerd in de verslagen van de vergaderingen. De kerngroep voert ook de fondsenwervingsacties uit en coördineert de projecten in Afrika via lokale contactpersonen.