Gedaan in 2019

In februari 2019 hebben we de 2 woningen voor medewerkers van de kraamkliniek overgedragen aan het ministerie van Gezondheidszorg. Alle 4 vaste verplegers en vroedvrouwen hebben daardoor nu goede woonruimte. Ashif de Indiër die het gezondheidscentrum (Musokwe Clinic) gestart is voordat PN actief werd is dit jaar begonnen met een grote uitbreiding van de kliniek waardoor de capaciteit verder vergroot wordt. Tijdens het bezoek van Jeroen, Mariska en hun kinderen is er een hekwerk om het terrein van de kliniek geplaatst. Hierdoor kan er een begin gemaakt van de irrigatie van het terrein waardoor het groen gemaakt kan worden. Het hekwerk moet ervoor zorgen dat de geiten die alles kaalvreten buitengesloten worden.

De organisatie Padding Afrika heeft een week lang cursussen in het maken van pakketjes met hygiënische doekjes gegeven die aan alle meisjes en vrouwen zijn uitgedeeld. PN heeft ter ondersteuning 4 trapnaaimachines gedoneerd aan de vrouwengroepen.

De batterijen van de zonnepanelen van de school zijn vervangen.

De buizen van de waterpomp in Bbakasa bij de school zijn vervangen maar dit heeft nog niet geleid tot een oplossing van het waterprobleem. De windmolen is niet krachtig genoeg en die gaan we op termijn vervangen door een pomp die werkt op zonne-energie. De kwaliteit van het water is niet goed want het is te zout omdat het grondwater ook zout is. Een filtreerapparaat is hiervoor nodig maar we hebben de juiste nog niet gevonden.

Een goede watervoorziening bij de school wordt erg belangrijk omdat de school nu ook middelbaar onderwijs gaat aanbieden vanaf 2020. Dit is een heel groot succes voor de gemeenschap en iets waar ze jaren voor gestreden hebben. Een middelbare school zal ook leerlingen van buiten onze dorpjes aantrekken en hiervoor zijn volgend jaar ook slaapzalen nodig. Een goede watervoorziening is dan ook essentieel.