Er heerst een ernstige hongersnood in Zambia

Zuid Zambia heeft een landklimaat en heeft een lange periode (maart-december) dat het niet regent. De regenperiode (december-maart) is de tijd waarin de boeren hun velden inzaaien om daarmee de enige oogst van het jaar binnen te halen. Dit jaar ging het mis. Nadat de eerste regens geweest waren zaaiden de boeren hun land in maar vanaf dat moment bleven de regens uit waardoor de oogst volkomen mislukte en ze helemaal niets hebben kunnen oogsten. Dit betekent voor de bewoners in Bbakasa en Namoomba, die voor een groot deel hiervan afhankelijk zijn, een jaar van bittere armoede en gebrek aan voedsel. De overheid heeft maar heel erg beperkt iets gedaan, door een paar zogenaamde ‘voedsel voor werk projecten’, waardoor de toegangsweg naar Bbakasa verbeterd is. Ook zijn er een paar kerkgenootschappen die iets gedaan hebben voor hun lidmaten.

Meisje raapt het laatste voedsel van de grond

De school heeft wel voedsel gekregen voor schoolmaaltijden. Vanaf september bereikten ons erg zorgwekkende berichten dat gezinnen niet eens 1x per 2 dagen een maaltijd hadden. Schoolkinderen namen een deel van hun maaltijd mee naar huis om aan familieleden te geven. Daarop hebben we contact gezocht met de organisatie van Dominee James Langston (een Texaan die al jarenlang in Siavonga woont met zijn gezin). Wij hebben een donatie van 1500 USD gedaan waarmee James begin november voor de 80 meest hulpbehoevende families in Bbakasa en Namoomba voedselhulp heeft gegeven. Hiermee heeft een familie ongeveer een maand te eten. Omdat de eerstvolgende oogst pas weer in maart-april zal zijn blijft de nood hoog. Met Kerst gaan we opnieuw (met opnieuw een donatie van 1500 USD) samen met James voedsel brengen. Ook in het nieuwe jaar zullen we zolang het nodig is hiermee doorgaan.

We hebben er ook voor gezorgd dat de boeren die geen zaaigoed konden kopen dit via een kleine lening wel konden doen. We hebben daarvoor een donatie gedaan aan de Nanyanga Community Development Foundation (NCDF) die zorg zal dragen voor de verdeling en incasseren van de leningen. Het geld wordt daarna door de NCDF gebruikt ter aanvulling van de pot die zij beheren voor het verstrekken van micro-kredieten.