Werk & inkomen

Door het verstrekken van microkredieten en financieren van trainingen proberen we de economische bedrijvigheid in het gebied te vergroten.

Waarom
Het uiteindelijke doel is dat de bevolking in de twee dorpjes niet meer afhankelijk is van onze steun om essentiële zaken te kunnen bekostigen. Dat willen we bereiken door het stimuleren van de economische bedrijvigheid.

Hoe
Door het verstrekken van microkredieten kunnen bewoners een klein bedrijfje starten of hun bestaande werk uitbreiden. Zo gebruiken ze het geld om een dieselpomp te kopen om een stuk tuinbouwland te irrigeren, voor de handel in vis, aanschaf van geiten of het uitbreiden van hun kruidenierszaak. Ze betalen deze lening inclusief 5 procent rente binnen twee jaar terug. Het beheer en de selectie van de microkredieten loopt via de Nanyanga Ward Development Committee (NWDC) die ook zorgt voor het toezicht op terugbetaling van de leningen en de selectie van kandidaten voor nieuwe leningen.

Extra financiële steun geven we aan een groep vrouwen die zich heeft verenigd en op allerlei manieren probeert geld te verdienen. Ze maken kleding (schooluniformen). We hebben ze gesteund door de donatie van naaimachines, wol en stoffen. Bovendien bouwden we een speciale ruimte voor hen.

Resultaat
Ruim 200 personen meldden zich aan voor een microkrediet. De NWDC heeft tot nu toe aan 17 van hen een krediet verstrekt. Alle leners hebben volgens plan hun leningen terugbetaald. De NWDC heeft nu weer geld beschikbaar om een volgende selectie te maken.

Plannen
We gaan door met het ondersteunen van initiatieven. We evalueren de uitgegeven microkredieten en kijken of er nog meer kapitaal nodig is om de continue uitgifte van kredieten te waarborgen. De vrouwengroep zullen we verder ondersteunen via trainingen.

Projecten voor de komende jaren

• Stimuleren ondernemerschap middels microkredieten ( bijvoorbeeld viskwekerijen en groentetuinen )
• Ondersteunen van de vrouwengroepen met naaimachines en trainingen
• Fondsen oprichten en beschikbaar maken voor vak-opleidingen ( metselen, schilderen, loodgieter, bouwvakker )