DE BEVALLINGSKLINIEK STAAT ER:
NU NOG TWEE WONINGEN VOOR DE VERLOSKUNDIGEN

Help jij mee?

In juli 2017 was het zover: toen werd in Namoomba in Zuid-Zambia, de bevallingskliniek feestelijk geopend. Het gebouw kwam tot stand gedeeltelijk via financiering door de Zambiaanse overheid en gedeeltelijk door stichting ProjectsNow. Door de aanwezigheid van de bevallingskliniek hebben de vrouwen in het gebied een plek waar zij veilig kunnen bevallen. Inmiddels hebben er al vijftien bevallingen plaatsgevonden.

Op dit moment gebeuren de bevallingen nog met de hulp van de twee verpleegkundigen die in de naastgelegen kliniek werken. Deze kliniek is, evenals de woningen van de verpleegkundigen, ook gefinancierd door ProjectsNow. Als we willen dat er twee gediplomeerde verloskundigen/kraamhulpen aan de slag gaan in de bevallingskliniek, moeten we ervoor zorgen dat er ook voor hen goede huisvesting is. De verloskundigen worden dan aangesteld en betaald door de Zambiaanse regering. Met de bouw van de twee woningen is de realisatie van een compleet gezondheidscentrum helemaal afgerond. Hier is 24/7 medische hulp beschikbaar en wordt zelfs eens per maand tandheelkundige hulp geboden.

Wat is er nodig?

De totale kosten van de bouw van deze twee woningen bedragen 22.500 euro. Wilde Ganzen ondersteunt het project door elke bijdrage met 50 procent te verhogen. Met het bedrag dat we met andere acties verwachten te werven, hebben we nog maar 5.000 euro nodig om de huizen te kunnen realiseren. Help mee. Iedere euro is welkom!

Met steun van Wilde Ganzen

Al eerder heeft Wilde Ganzen bijgedragen aan twee projecten die we hebben uitgevoerd: de aanleg van een windmolen die een waterpomp aandrijft en de verbouwing van een bestaand gebouw tot twee lerarenwoningen.

Bijzondere aanpak van de bouw: lokale bewoners gaan zelf aan de slag

Voor de bouw van deze twee huizen kiezen we voor een bijzondere aanpak. Projectmanagement en ontwerp liggen zoals gewoonlijk weer in handen van architect Andy Anderson, onze vaste samenwerkingspartner als het om bouwprojecten gaat. Gewoonlijk zette hij een aannemer aan het werk die bouwvakkers uit Lusaka stuurde om de bouwwerkzaamheden te verrichten. Ditmaal doen we het anders. Het grootste deel van de werkzaamheden wordt, onder leiding van Andy, verricht door de bewoners uit de lokale gemeenschap. Daardoor verdienen ze geld en doen zij veel werkervaring op. En die kunnen ze weer gebruiken bij hun toekomstige zoektocht naar een nieuwe baan.