Onderwijs

Al onze inspanningen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De meeste inspanningen zijn gericht op Bbakasa Basic School. Daarnaast investeren we in trainingen aan volwassenen.

Waarom
Ons doel is te bereiken ieder kind goed onderwijs krijgt, elke dag naar school gaat en maximaal kan ontwikkelen. Alleen zo kunnen ze zich onttrekken aan de structurele armoede die er op dit moment heerst in Bbakasa en Namoomba. Door de school te helpen met het bouwen van klaslokalen en lerarenwoningen, zorgen we dat de overheid leraren kan aanstellen, hen kan betalen en zorgt voor lesmateriaal.

Hoe
ProjectsNow heeft twee nieuwe klaslokalen gebouwd en vier bestaande lokalen laten opknappen. Er zijn drie nieuwe lerarenwoningen gebouwd en vier bestaande lerarenwoningen opgeknapt. Het schoolterrein is omheind en een schooltuin opgezet. We hebben een schoolbibliotheek opgericht waarvoor Engelstalige leer- en leesboeken zijn geschonken. En er is een schoolkeuken en bijbehorende schoolkantine gebouwd. Periodiek zorgen we voor een onderhoudsbeurt van de gebouwen. We investeren in onderricht in praktische vaardigheden aan volwassenen, zoals metselen, timmeren en naaien. We ondersteunen een student die aan een Universiteit in Lusaka studeert.

Resultaat
De school heeft zes goede klaslokalen en goede huisvesting voor tien onderwijzers. Daardoor zijn er voldoende en goed opgeleide leraren aan de school verbonden. De school haalt redelijk goede schoolresultaten: zij hoort bij de betere scholen in de regio qua schoolexamens (Grade 7). Door de praktische trainingen kunnen mannen en vrouwen hun kans op betaald werk vergroten.

Plannen
Samen met de leraren werken we aan een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zodat de kans dat leerlingen vervolgonderwijs kunnen volgen toeneemt. We onderzoeken onder andere of het mogelijk is om een nieuwe interactieve lesmethode (iSchool) te introduceren.

Projecten voor de komende jaren:

• School beschikt over voldoende lesmateriaal inclusief computers
• Alle kinderen naar school en 70% behaalt Grade 7 ( nu 50% )
• 20% van leerlingen haalt Grade 12 en 10% gaat naar hoger of universitair onderwijs
• Opzetten van beurzenstelsel