Natuur & milieu

Alle inspanningen om de watervoorziening te verbeteren en het gebied groener en duurzamer te maken.

Waarom
Alhoewel het gebied de Nanyanga Ward aan de Zambezi rivier ligt, is het vinden van goed drinkwater en water voor irrigatiedoeleinden een groot probleem. Er vindt roofbouw plaats op de natuur doordat veel bomen worden gekapt ten behoeve van de houtskoolproductie. De effecten op het milieu door de houtskoolproductie zijn in ons gebied overal zichtbaar. Je ziet een enorme kaalslag, waarbij grote stukken bos zijn afgebrand. Met een aantal projecten proberen we daar wat aan te doen.

Hoe
Bij de kliniek in Namoomba bouwden we een watertank die de patiënten en medewerkers van drink- en douchewater voorziet. Het water wordt opgepompt uit de Zambezi-rivier met behulp van een dieselpomp. Bij de school in Bbakasa installeerden we een windmolen die water omhoog pompt. Bovendien repareerden we een bestaand waterreservoir en lieten de benodigde leidingen installeren. We deden testen met de Barsha pomp, een pomp die gebruikmaakt van de stroomkracht van de rivier om water uit de rivier omhoog te pompen naar het land, waar het bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor irrigatie van het land.

Om het gebied te vergroenen plantten we zaden in een kwekerij bij een bevriende stichting in Monze. De zaailingen werden daarna vervoerd naar Bbakasa. In 2013 startten we zelf een kwekerij in het gebied: Lucy’s Garden, naast de kliniek. We doneerden zonnepanelen aan de school en de kliniek. We doneerden vijf rookvrije ovens waarmee op milieuvriendelijker wijze eten klaargemaakt worden dan op een houtvuur.

Resultaat
Vooral onze inspanningen op het gebied van de watervoorziening hebben resultaat gehad: er is drink- en douchewater in de kliniek en bij de school wordt water opgepompt met behulp van de windmolen. Het vergroenen van het gebied is nog een grote uitdaging, omdat veel bomen worden gekapt voor de houtskoolproductie. Het lijkt erop dat men de waarde van een groene omgeving onvoldoende inziet. Onze vervolgstappen op dit gebied moeten dan ook eerder gericht zijn op besef kweken dan op bomen kweken.

Plannen
Zolang er vanuit de overheid geen maatregelen worden genomen om de catastrofale houtskoolproductie te stoppen lijkt het niet erg zinvol om onze inspanningen daaraan te besteden. Door middel van een permanente stenen oven (Adam-retort) willen we wel zorgen voor een efficiënte productie van houtskool (de opbrengst neemt toe met 25-35%).

Projecten voor de komende jaren

• Stopzetting illegale houtskool productie
• Herbebossing
• Opvang van water dmv dammen en waterreservoirs
• Stimuleren van gebruik duurzame energie ( water, wind, zon )