Waarom wij ons al 10 jaar inzetten voor onze twee dorpjes in Zambia:

Projecten voor de komende jaren:

ONDERWIJS

• School beschikt over voldoende lesmateriaal inclusief computers
• Alle kinderen naar school en 70% behaalt Grade 7 (is nu 50%)
• 20% van leerlingen haalt Grade 12 en 10% gaat naar hoger of universitair onderwijs
• Opzetten van beurzenstelsel

GEZONDHEIDSZORG

• Kliniek verder uitbouwen door intensiever gebruik gebouwen en terrein te omheinen en groen te maken
• Initiëren, uitrollen en ondersteunen van preventie-programma’s samen met de staf van de kliniek
• Goede verloskundige zorg door goed gekwalificeerde verloskundige in speciale faciliteiten

NATUUR & MILIEU

• Stopzetting illegale houtskool productie
• Herbebossing
• Opvang van water d.m.v. dammen en waterreservoirs
• Stimuleren van gebruik duurzame energie (water, wind en zon)

WERK & INKOMEN

• Stimuleren ondernemerschap middels microkredieten (bijvoorbeeld viskwekerijen en groentetuinen)
• Ondersteunen van de vrouwengroepen met naaimachines en trainingen
• Fondsen oprichten en beschikbaar maken voor vak-opleidingen (metselen, schilderen, loodgieter en bouwvakker)

Wilt u Tientjeslid worden en jaarlijks een mooi bedrag bijdragen aan onze projecten?

Stuur en mailtje met uw jaarlijkse donatie naar: hello@ProjectsNow.nl 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Hartelijk dank alvast!
Prachtige berichten uit Namoomba en Bbakasa: