DONEREN

Als u maandelijks automatisch een kleine donatie aan ProjectsNow wilt doen zijn we u daar zeer dankbaar voor. Alle kleine beetjes helpen!

Bankgegevens: SNS bank

NL79 SNSB 0918 2588 39

ProjectsNow, Amsterdam
BIC: SNSBNL2A

Giften gedaan aan ProjectsNow zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen omdat we aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling. ( Instelling: Projectsnow – vestigingsplaats: Amsterdam ).

Periodiek doneren is gunstig

Periodiek doneren fiscaal gunstig. En zo geregeld. Wie vijf jaar lang jaarlijks een bedrag overmaakt naar een ANBI, mag dit bedrag aftrekken van de belastingen. Sinds begin 2014 is er geen notaris meer nodig om dit vast te leggen, maar is een handtekening van de ANBI zelf voldoende. Download het formulier om je jaarlijkse donatie direct vast te leggen. Doen!

Stichting ProjectsNow

Tesselschadestraat 3

1054 ET Amsterdam

KvK-nummer 34294403

Telefoon ( Wim Wilpshaar ) +31 (0)6 11 88 74 65